Morgendienst

Hebreeën 11:5–6
zondag 29 oktober 2017

Thema: Wandelen met God

 

Votum en zegengroet

Liedboek 434:1,2 (Lof zij de Heer de almachtige)

Deuteronomium 6:1–6

Liedboek 328:1–3 (Here Jezus om uw Woord)

Gebed

E&R 244 (Lees je Bijbel bidt elke dag)

L. Genesis 5:1-32

Psalm 49:3 en 5 (Want zie, hoe zelfs de wijze sterven moet)

T. Hebreeën 11:5–6

Verkondiging

Gezang 167:1-3 (Samen in de naam van Jezus)

Dankgebed

Collecte

Nieuw Liedboek 416:1–4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen