Middagdienst

zondag 22 oktober 2017

 

Welkom en mededelingen

Lied 362:1,3,5

Stil moment/persoonlijk gebed

Votum en groet

Psalm 84:1,2

Gebed om leiding door de Heilige Geest.

Schriftlezing: Psalm 5 (NBV)

Psalm 5:1,2,3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 5:4,5,6,7

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof 

Psalm 97:1,6

Zegen