Morgendienst

Exodus 7:10-12
zondag 22 oktober 2017

Votum en zegengroet

Psalm 46:3,4

De Tien Woorden

Lied 429

Gebed

Lezen: Exodus 6:28–7:13

Psalm 35:1

Lezen: 2 Timoteüs 3:1-9

Psalm 35:9

Tekst: Exodus 7:10-12

Preek

Gezang 163

Dankzegging en voorbede

Collecte

Gezang 142:1,2

Zegen

 

Thema: In de strijd om zijn volk toont de HERE zijn kracht in het wonder van de slang.

1. die kracht schittert in het eerste wonder

2. die kracht wordt ondermijnd door het tweede wonder

3. die kracht zegeviert in het derde wonder