Middagdienst

Psalm 46:6
zondag 15 oktober 2017

Welkom en Mededelingen

Votum en Groet

Opwekking 407 'O Heer mijn God, wanneer ik vol verwondering…' 

Gebed

Bijbellezing: Psalm 46

Psalm 46:1,2,4

Verkondiging: GOD IN ONS MIDDEN

Tekst: Psalm 46:6

Gebed

Gezang 142:1,2

Geloofsbelijdenis: Apostolicum

Gezang 142:4

Collecte

Lied 257

Zegen