Morgendienst

Psalm 148:13
zondag 08 oktober 2017

Welkom en mededelingen

Psalm 103: 6,7

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 92:1,2,5,6 

Wet in Vraagvorm

Psalm 103:1

Genadeverkondiging + Jona 4:2

Psalm 103:3

Gebed

Bijbellezing Psalm 148

Psalm 148:1,2 

Verkondiging: ’t Is goed de Heer te loven… (Psalm 148:13)

Gebed

Gezang 161:1,4 'Heer, U bent mijn leven...'

Collecte

Gezang 165 'Machtig God, Sterke Rots...'

Zegen