Morgendienst

Exodus 17:8-16
zondag 01 oktober 2017

Startzondag (gezamenlijk met de CGK)

Voor de dienst:

Opw 733

Opw 194

Opw 771

 

Welkom en mededelingen

Opw 797 (U roept ons samen)

Votum: Opw 640 (ik hef mijn ogen op naar de bergen)

Zegen

Psalm 122:1,3

Lezing Tien Woorden

Psalm 84:3,5

Gebed

Kinderkoor Lichtbakentjes

Schriftlezing: Exodus 17:1-16 en Deuteronomium 25:17-19

Opw 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Tekst: Exodus 17:8-16 

Kindermoment

Gezang 168 (‘k stel mijn vertrouwen)

Verkondiging van het evangelie

Lied 460:1,3,4

Voorstelling jongerenwerkers

Gezang 10: (de HEER zegene u)

Kinderkoor Lichtbakentjes

Gebed en voorbeden

Inzameling gaven + Opw 609 (U bent heilig)

Lied 320:1,2,3

Zegen + Lied 456:3