Middagdienst

2 Kronieken 20:1-6, 12-15 en 18-22
zondag 24 september 2017

Gezamenlijke (zang)dienst met CGK en OKK.

 

Psalm 100:1,4

Stil Gebed, Votum en Groet

Opwekking 386 ‘Lof zij de Heer’

Opwekking 379 'Heerlijk is uw naam'

Opwekking 277 'Machtig God sterke rots'

Gebed

Schriftlezing (NBG 51): 2 Kronieken 20:1-6, 12-15 en 18-22

Joh. de Heer  881

Psalm 89:7,8

Prediking

Opwekking 40

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Psalm 68:7

Zegen