Morgendienst

zondag 24 september 2017

Welkom en mededelingen

Psalm 103:1

Votum en zegengroet

Gezang 174:1,2,3

Tien Woorden + Romeinen 12:1

Psalm 111:5,6

Gebed

Schriftlezing en Tekst: Hosea 11

Gezang 150:1,2,3,4

Verkondiging van het evangelie

Opw 717 (stil, mijn ziel, wees stil)

Gebed, voorbede

Inzameling gaven

Gezang 160 (groot is uw trouw)

Zegen