Morgendienst

zondag 17 september 2017

Viering H.A. (door de rijen)

Welkom en mededelingen

Psalm 95:1

Votum en zegengroet

Psalm 95:2,3

Tien Woorden

Lied van verootmoediging: Psalm 143:1,2

Verkondiging genade

Psalm 143:9

Gebed

Schriftlezing/Tekst: Efeze 2:1-10

Verkondiging van het evangelie

Inzameling van de gaven

Psalm 100:1,2,3,4

Lezing formulier IV

Klaar maken van de tafel

Gezang 161:1,2,3,4

Gebed, opwekking, viering

Tijdens uitdeling van het brood: Gezang 57:1,2,3

Tijdens uitdeling van de wijn: Gezang 63:1,2,3

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opw 580 (Jezus, Hij kwam om ons leven te geven)

Zegen