Middagdienst

Efeziërs 3:18,19
zondag 17 september 2017

Welkom en mededelingen  

Psalm 68:10 (OB)

Stil moment voor persoonlijk gebed

Votum en zegengroet

Psalm 116:1,7

4e avondmaalsformulier (GKv)

Gebed

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 72:10

Nodiging H.A. 

Psalm 130:2,4

Opwekking en viering

Dankzegging 

Opwekking 428 (Genade, zo oneindig groot)

Gebed

Lezen: Efeziërs 3:14-21(NBV)

Tekst: Efeziërs 3:18,19(NBV)

Preek: Samen steeds meer ontdekken van Christus’ liefde

Lied 460:1,2

Gebed

Collecte 

Psalm 118:1 

Zegen