Middagdienst

Psalm 36
zondag 10 september 2017

Votum en Vredegroet

Gezang 144:1,2,3,7

Gebed

Bijbellezing: Psalm 36 

Psalm 36:1-3

Preek; tussenzang Lied 487:1-3

Psalm 36:1-3

Dankgebed, (evt) voorbeden 

Inzameling van de gaven

Geloofsbelijdenis

Gezang 147:1,4

Zegen