Morgendienst

zondag 10 september 2017

Welkom en mededelingen

Op Toonhoogte 122:1,2,4,6 (Gezang 132)

Votum en zegengroet

Psalm 62:1,4

Tien Woorden: NLB 310

Aansluitend: 1 Johannes 1:5-7

Lied 285:1-3

Gebed

Schriftlezing/tekst: Lukas 18:1-8

Psalm 43:1,3,4

Verkondiging van het evangelie

Gezang 151:1-4

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opw 518 (Heer, U doorgrondt mij)

Zegen