Middagdienst

2 Petrus 3:13
zondag 03 september 2017

Welkom

Opwekking 428

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98:1,4

Gebed

Bijbellezing: 2 Petrus 3:1-13 NBV

Psalm 96:1,6,7

Tekst: 2 Petrus 3:13

Verkondiging, thema: HEMEL OP AARDE

Gezang 114:1,2,3

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis: Gezang 161

Opwekking 71

zegen + Gezang 456:3