Morgendienst

Markus 6:45-52
zondag 03 september 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 133:1,2

Votum en zegengroet

Gezang 133:3,4,5

Tien Woorden

Psalm 50:10-11

Gebed

Schiftlezing: Markus 6:30-44

Psalm 93:1,2,3

Tekst: Markus 6:45-52

Verkondiging van het evangelie

Psalm 67:2

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opw 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)

(Gebed om) zegen