Morgendienst

Johannes 11:25,26
zondag 27 augustus 2017

Votum en groet

Psalm 43:3,4

Lezen Wet

Psalm 43:5

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11:1-46

Psalm 42:2,7

Tekst: Johannes 11:25,26

Preek

Psalm 30:1,2,3

Dankzegging en voorbede

Collecte

Psalm 118:1,8,9,10

Zegen