Morgendienst

Lucas 17:32
zondag 20 augustus 2017

Votum en zegengroet

Psalm 145:5

De Tien Woorden

Psalm 119:5

Gebed

Lezen: Genesis 19:1-29

Psalm 76:3

Lezen: Lucas 17:22-37

Lied 252:3,4

Tekst: Lucas 17:32

Bediening van het Woord

Lied 442

Dankzegging en voorbede

Collecte

Palm 73:10,11

Zegen