Morgendienst

Psalm 19:8-15
zondag 13 augustus 2017

Votum en zegengroet

Lied 328

De Tien Woorden

Gezang 155:3,4,5

Gebed

Lezen: Psalm 19:1-7

Gezang 148

Lezen: Psalm 119:1-8 en 97-105

Psalm 119:21,40

Tekst: Psalm 19:8-15

Preek

Psalm 19:3,4,5

Dankzegging en voorbede

Collecte

Psalm 19:6

Zegen