Middagdienst

zondag 23 juli 2017

Welkom en mededelingen

Lied 457:1-4

Votum en zegengroet

Psalm 29:1,2,6

Gebed

Schriftlezing/Tekst: Psalm 8

Lied 21:1,3,7

Verkondiging van het evangelie

Gezang 145:1-4  (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis

Gezang 149 (zie ik sterren aan de hemel staan)

Zegen met als ‘amen’ Lied 456:3