Morgendienst

Psalm 19:1-7
zondag 23 juli 2017

Votum en zegengroet

Gezang 145:1,2,3,4

De Tien Woorden

Psalm 119:34,35

Gebed

Lezen: Jesaja 40:18-26

Psalm 147:2

Lezen: Psalm 19

Psalm 148:2,5

Tekst: Psalm 19:1-7

Bediening van het Woord

Psalm 19:1,2

Dankzegging en voorbede

Collecte

Lied 479:1,4

Zegen