Middagdienst

HC Zondag 22
zondag 16 juli 2017

Votum en zegengroet

Psalm 138:1, 2

Gebed

1 Kor 15:1-20

Gezang 114:1,2,4

1 Tess 4:13-18

Liedboek 93:1

Tekst: Zondag 22

Preek

Gezang 114:5,6,7

Geloofsbelijdenis

Psalm 73:10

Gebed

Collecte

Lied 120:1,4

Zegen