Morgendienst

zondag 16 juli 2017

Welkom en mededelingen

Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Votum en zegengroet

Psalm 8:1,3,6

Tien Woorden

Aansluitend: Galaten 5:13-14

Gezang 156:1-4

Gebed

Schriftlezing: Markus 16:15-16; Handelingen 2:36-40; 1 Korinte 12:12-13

Psalm 90:1,2

Tekst: v&a 74 HC

Verkondiging van het evangelie

Psalm 100:1,2,4

Gelegenheid voor vragen

Psalm 103:5

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opwekking 354 (Glorie aan God)

Zegenbede en Zegen