Middagdienst

Johannes 19:1-16
zondag 09 juli 2017

Votum en zegengroet

Psalm 96:4,5 

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 110

Psalm 110:2,4

Schriftlezing: Johannes 19:1-16

Lied 183:3 (O Heer uw smaad en wonden)

Zondag 19

Preek

Lied 296:1,2,3 (Ik kom met haast, roept Jezus’ stem)

Geloofsbelijdenis

Gezang 139:5 (Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand)

Gebed

Collecte 

Gezang 68:1,3

Zegen