Oudejaarsavond

Johannes 1:18
zaterdag 31 december 2016

 

Oudejaars dienst gezamenlijk met de CGK in Het Lichtbaken

Psalm 147:4,7
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 18:5,9
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1:1-18
Lied 1:1-4
Tekst: Johannes 1:18
Verkondiging van het evangelie
Lied 285:1-4
Gebed
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis van Nicea
Opwekking 717 'Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen'
Zegen