Morgendienst

Johannes 1:14
zondag 25 december 2016

Welkom en mededelingen
Lied 138:1-4 'Komt allen tezamen'
Votum en zegengroet
Gezang 83:1-4 'Vrolijk zingen wij ons lied'
Lezing van de wet
Lied 482:1,2,3 (NLB)
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2:1-7
Kindermoment
Gezang 85:1,4 'Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam'
Schriftlezing: Johannes 1:1-18
Gezang 86:1-4 'Wij trekken in een lange stoet'
Tekst: Johannes 1:14
Verkondiging van het evangelie
Lied 134:1-3 'Eer zij God in onze dagen'
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven + Koper Ensemble
Gezang 50
Zegen