Middagdienst

Matt. 2:1–12
zondag 25 december 2016

Gezamenlijke dienst met de CGK en OKK.
M.m.v. Ensemble Koperblazers

Gezang 148:1 en 3
Stil gebed
Votum en Zegengroet
Gezang 150:1–5
Gebed
Schriftlezing Matt. 2:1–12 (NBV)
Samenzang: "O Bethlehem, gij kleine stad"
Meditatie
Gezang 231:1-3
Dankgebed
Geloofsbelijdenis: Gezang 135
Collecte
Gezang 147:1,2,4,6
Zegenbede en zegen