Middagdienst

2 Koningen 8:7-15
zondag 18 december 2016

Mededelingen
Johannes de Heer 847:1-3 (Rust mijn ziel)
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 99:1 en 2 (1773)
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 8:7-15 (HSV)
Lied 329:1-3
Preek met als thema: God gaat over wat er gebeurt
Lied 293:1-3
Gebed
Collecte
Johannes de Heer 33:1-3 (Daar ruist langs de wolken)
Geloofsbelijdenis
Opwekking 136:1 en 2  (Abba, Vader)
Zegen
Lied 456:3