Morgendienst

Jesaja 42:1-4
zondag 18 december 2016

Votum en zegengroet
Psalm 145:4
De Tien Woorden
Lied 126
Gebed
Jesaja 41:21-29
Psalm 135:8 en 9
MatteĆ¼s 12:9-21
Psalm 72:7
Tekst: Jesaja 42:1-4
Verkondiging
Gezang 30:1-5
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 96:2,7,8
Zegen

Thema: De HERE troost zijn volk: Hij presenteert zijn dienaar!
We letten bij die dienaar op:

1. Zijn goddelijke afkomst
2. Zijn nederige optreden
3. Zijn wereldwijde taak