Middagdienst

Romeinen 8:1-17
zondag 11 december 2016

Opwekking 121 (De HEER is mijn Herder)
Votum en zegengroet
Psalm 66:5,6,7
Gebed
Schiftlezing: Romeinen 8:1-17
Gezang 102a:4
Tekst: zondag 32 HC
Verkondiging van het evangelie
Psalm 56:4
Lezing formulier IV uit Geref Kerkboek
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
Nodiging/gebed/viering
Dankzegging
Gezang 69
Dankgebed en voorbeden
Inzameling gaven
Lied 390:1,3
Zegen