Morgendienst

Ezechiël 33:29,33
zondag 11 december 2016

Viering H.A.

Votum en zegengroet
Psalm 105:1,2
Tien Woorden
Psalm 85:1,2
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 33:21-33
Verkondiging van het evangelie over Ezechiël 33:29 en 33
Selalied: Ik ben (Wie zal ons voeden, het brood met ons breken)
Lezing  formulier V
Na klaarmaken van de tafel: Gezang 126:1,2,3
Gebed, opwekking, viering
1e tafel: Ezechiël 34:7, Psalm 119:3
2e tafel: Ezechiël 34:18, Psalm 119:22
3e tafel: Ezechiël 34:26, Opwekking 770
Dankgebed
Inzameling gaven
Gezang 126:4,5
Zegen