Middagdienst

Psalm 42
zondag 04 december 2016

Votum en groet
Gezang 158 (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Lezen: Psalm 42
Psalm 63:1 (O God, mijn God, ik zoek uw hand)
Preek
Psalm 107:1,2,3 (Looft, looft de Heer gestadig)
Geloofsbelijdenis: Apostolicum
Opwekking 642 (Al mijn zonden)
Gebed
Collecte
Gezang 429:1,3 (Wie maar de goede God laat zorgen)
Zegen