Morgendienst

Ezechiël 3:16-21
zondag 04 december 2016

Votum en zegengroet
Psalm 61:1,2,3
Psalmen voor Nu 130 (schuldbelijdenis)
Verkondiging van genade
Psalm 61:4,6
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 12:21-13:6
Psalm 94:2,6,7
Tekst: Ezechiël 3:16-21
Verkondiging van het evangelie
Gezang 76:1,2
Dankzegging en voorbede
NT-wet
Opwekking 727 (mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig)
Inzameling gaven
Gezang 79:1,2
Zegen