Middagdienst

2 Koningen 8:1-9
zondag 20 november 2016

Opwekking 167:1
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 99:1,2 (1773)
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 8:1-9 uit de (HSV)
Psalm 66:3,6
Preek met als thema: een leesbare brief van Gods grote daden
Johannes de Heer 5:1,2,3
Gebed
Collecte
Gezang 465:1,2
Geloofsbelijdenis
Psalm 66:7
zegen + Lied 456:3