Morgendienst

2 Koningen 2:23-25
zondag 20 november 2016

Votum en groet
Psalm 30:1,3
Opwekking 428:1,2
Wet
Opwekking 428:3,4
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 2:15-25
Psalm 35:1,11,13
Preek: 2 Koningen 2:23-25
Psalm 3:1,3
Gebed
Collecte
Lied 381:3,4,5
Zegen