Middagdienst

Matteüs 18:1-20
zondag 13 november 2016

Votum en zegen
Psalm 122:1,2,3
Gebed 
HC zondag 31
Matteüs 18:1-20
Gezang 140:1,2,3 (Alle roem is uitgesloten)
Preek: Verkondiging van het evangelie en kerkelijke tucht
Gezang 101:5 (O Heer, die onze Koning zijt)
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied 481:1,2,3,4 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Psalm 89:1,7
Zegen