Morgendienst

Ezechiël 2:8-3:3
zondag 13 november 2016

Psalm 90:1,6
Votum en zegengroet
Psalm 86:2,4
Lezing Tien Woorden
Aansluitend: Johannes 13:34-35
Psalm 133:1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 2:1-3:15
Psalm 77:3,4
Tekst: Ezechiël 2:8-3:3
Verkondiging van het evangelie
Gezang 11:1,2,3
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven + Gezang 137 (op school geleerd)
Gezang 17:1,2
Zegen