Morgendienst

Ezechiƫl 1
zondag 06 november 2016

Votum en zegengroet
Gezang 133:1,2,3
Schuldbelijdenis: PvN 130
Verkondiging genade
Gezang 133:4,5
Gebed
Psalm 137:1,2
Schriftlezing: Ezechiƫl 1
Gezang 150:1,2,3,4
Verkondiging van het evangelie
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 176b
Zegen