Morgendienst

Jozua 1
zondag 23 oktober 2016

Votum en zegengroet
Psalm 84:1,2
De Tien Woorden
Lied 429
Gebed
Lezen en tekst: Jozua 1
Psalm 44:1
Verkondiging
Psalm 105:5,6,21
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 27:7
Zegen