Middagdienst

zondag 23 oktober 2016

Welkom
Gezang 75:1,2,3
Persoonlijk gebed
Gezongen votum en groet van God
Psalm 2:1,4
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing Mattheus 7:7-11 en Lukas 18:1-8 (NBV)
Zingende Gezegend 315:2,3,4 (wijs LB 174)
Verkondiging over Lukas 18:7,8
Thema: Je hoeft God niet om te bidden
* De volhoudende weduwe
* De afhoudende rechter
* De bevreesde Jezus
Psalm 102:8,10,13
Dankgebed
Collecten
Psalm 105:1
Geloofsbelijdenis
Gezang 465:1,2,3
Zegen