Morgendienst

zondag 16 oktober 2016

Votum en zegengroet
Gezang 174:1,2,3
Tien Woorden
Psalm 139:8,11
Gebed
Lees je Bijbel, bid elke dag
Schriftlezing: Jeremia 31:15-20
Psalm 13:1,2,3,4
Tekst: Psalm 13
Verkondiging van het evangelie
Gezang 151:1,2,3,4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Psalm 145:4,5
Zegen