Middagdienst

zondag 09 oktober 2016

Welkom en mededelingen
Joh de Heer 462
Moment stilte
Votum en zegengroet
Psalm 90:1,2
Gebed: onze Vader (zingen)
Schriftlezingen: MatteĆ¼s 19:13-15 en 28:16-20 (NBV)
Geloofsbelijdenis: Gezang 161:1,2,3,4
Tekst: zondag 27 HC
1e deel van de preek
Lied 334:1,3,4
Gebed
Bediening van de doop
Opwekking 518
Dankgebed
Lied 328:1
2e deel van de preek
Psalm 100:1-4 (GK)
Dankgebed en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 108
Zegen