Morgendienst

HC v&a 86
zondag 09 oktober 2016

Votum en Groet
Psalm 63:1,2
Gebed
Wet
Psalm 19:4,5,6
Lezen Handelingen 16:25-34
Psalm 63:3,4
Lezen v&a 86 Heidelbergse Catechismus
Preek
Lied 106:1,2,3,4 (Het einde aller dingen is nabij)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Gezang 166: 1,2 (Op bergen en in dalen)
Zegen