Middagdienst

HC Zondag 20
zondag 02 oktober 2016

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en vredegroet
Psalm 103:1,2,5
Gebed
Lezing belijdenisgeschriften: NGB Artikel 11 + HC Zondag 20
Deel I Leerpreek
Gezang 107:1
Bijbellezing Lucas 3:21,22, Romeinen 8:15-17
Deel II Leerpreek
Opwekking 136
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 477:1
Dankgebed
Collecte
Gezang 477:2
Zegen