Morgendienst

Numeri 21:4-9
zondag 02 oktober 2016

Gezang 171:1
Moment stilte
Votum en zegengroet
Gezang 161:1,4
Tien Woorden in formulering NT
Psalm 130:1,2
Gebed
Doopformulier III
Bediening van de Heilige Doop
Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Aanbieding doopkaart
Gebed
Schriftlezing: Johannes 3:14-16, 6:25-35, 51-53
Gezang 57:1,2,3
Tekst: Numeri 21:4-9
Verkondiging van het evangelie
Lied 296:1,3
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Opwekking 710 (Zegen mij op de weg die ik moet gaan)
Zegen