Middagdienst

Galaten 5:1 en 13
zondag 18 september 2016

Votum en groet
Psalm 34:1,5,6
Gebed
Schriftlezing: Exodus 19:3-8a, Galaten 4:31 tot 5:15
Psalm 85:1-4
Tekst: Galaten 5:1 en 13
Preek
Lied 435:2,4,5  (Heer ons lot is in uw handen)
Geloofsbelijdenis: Gezang 179a + zondag 23
Gebed
Collecten
Psalm 108:1,2
Zegen