Middagdienst

Psalm 85:9-14
zondag 11 september 2016

Opwekking 379 (Heerlijk is uw Naam)
Onze hulp en groet
Psalm 145:1
Gebed
Zingen Geloofsbelijdenis
Lezing formulier GKV 5
Viering
Opwekking 51 (Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt)
Lofverheffing
Psalm 145:4
Gebed om de opening van Gods Woord
Lezen Psalm 85:9-14
Psalm 65:3,6
Preek
Psalm 85:3,4
Gebeden
Gezang 408:1,4,5,6
Zegen