Morgendienst

zondag 11 september 2016

Viering H.A.

Psalm 8:3,6 (nieuwe berijming)
Votum en zegengroet
Psalm 62:3,4
Tien Woorden vanuit NT-licht
Psalm 26:2,3,4
Gebed
Schriftlezing: Exodus 3:1-12 (tekst 1-6)
Psalm 77:3,4
Verkondiging van het evangelie
Gezang 121:1,3,4,6,9
Lezing formulier III
Als de tafel klaar gemaakt is: Lied 357:1,2,4
Bij het brood: Gezang 57:1,2,3 (Ik ben het levensbrood)
Bij de wijn: Gezang 63:1,2,3 (Ik ben de wijnstok)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Opwekking 770: Ik zal er zijn (Sela)
Zegen