Middagdienst

1 Petrus 5:8,9
zondag 04 september 2016

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 111: 5 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 35: 1, 8 en 10
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Petrus 5 NBV
Psalm 46: 1 en 4 (Kerkboek)
Tekst:1 Petrus 5:8,9
Verkondiging
Gezang 107 (Liedboek)
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Gezang 443 (Liedboek)
Heenzending en zegen
Amenlied