Morgendienst

Markus 4:30-32
zondag 28 augustus 2016

Stereo opname

Votum en zegengroet
Psalm 118:1,2,5
Tien Woorden + Galaten 6:1
Gezang 156 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Chr. Mannenkoor Stadskanaal:
-Er is een God die hoort
-Zing van zijn trouw.
Schriftlezing: Exodus 1 en Markus 4:30-32
Psalm 43:3,4
Verkondiging van het evangelie
Psalm 2:2,4
Dankzegging en voorbede
Chr. Mannenkoor Stadskanaal:
-Voetstappen in het zand
-Vertrouwen
Inzameling gaven
Lied 442
Zegen

Afscheid kostersechtpaar
Gezang 10 (De HEER zegene u)