Middagdienst

Psalm 139:5
zondag 28 augustus 2016

Votum en Zegengroet
Lofprijzing en aanbidding: Psalm 8:1-4
Gebed
Schriftlezing: Psalm 139
Psalm 139:1,2 (Nieuwe Psalmberijming)
Preek n.a.v. Psalm 139:5
Amenlied: Opwekking 518
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis: Gezang 123:1,5
Zegen