Avonddienst

Jesaja 49:14-16
zondag 21 augustus 2016

Deze gezamenlijke dienst met de CGK en OKK wordt gehouden in de OKK.

 

Votum en zegengroet
Psalm 27:1,5,7
Bidden
Lezen Jesaja 49:8-20
Psalm 77:1,2,3
Tekst: Jesaja 49:14-16
Preek
Gezang 409:2,3,4
Belijdenis
Gezang 464
Bidden
Collecten
Gezang 451
Zegen